Dangerous words 250

Tryckfrihetsförordningen 250 år.

Short trailer on YouTube about the event is here

Internationell Tryckfrihetskonferens i Stockholm 1 Oktober

Andra december 2016 har Tryckfrihetsförordningen existerat i 250 år, vilket gör den till en av världens äldsta tryckfrihetslagar. Vi skandinaviska frihetsaktivister försvarar och firar denna grundläggande mänskliga rättighet såväl som yttrandefrihet och föreningsfrihet, genom att inbjuda till en konferens i Stockholm den 1 oktober 2016 mellan kl 12 och 18. Konferensens talare kommer tala engelska.

International conference on Freedom of the Press in Stockholm October 1 at 12 pm to 6 pm-

An international conference to celebrate the 250th anniversary of the Swedish Freedom of the Press Act

The freedom to write and speak is best honoured by expressing important and sometimes dangerous thoughts:

“That freedom of expression consists of being able to tell people what they may not wish to hear, and that it must extend, above all, to those who think differently is, to me, self-evident.”  Christopher Hitchens

 “If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not   want to hear” George Orwell

Talare / Speakers

Arrangörer /Organisers

with support from Middle East Forum
logo and Svensk Webbtelevision swebbtv

Praktisk information / Details

Plats/ Venue Södra Sällskapet, Åsög 111,T-Medborgarplatsen, Stockholm

NO TICKETS LEFT / FULLSATT

Photography prohibited but photos available through professional. Contact organiser.

Further information sjunnesson.jan@gmail.com (46) 076/9000 900 and Facebook event